Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

logo-dni-kreatywności


Mastering the Game

Mastering the Game to konferencja MKiDN dotycząca prawny i biznesowych aspektów branży gier wideo. Konferencja jest organizowana co rocznie od listopada 2015 roku. Konferencja skupia się przede wszystkim na kwestiach legislacyjnych, problematycznych dla małych, niezależnych studiów gier wideo, związanych z funkcjonowaniem na globalnym rynku gier wideo.

W tym roku wyjątkowo planowana jest nowa formuła. W ramach CREATIVITY DAYS odbędzie się panel i warsztaty Mastering the Game poświęcone ulgom podatkowym na produkcję tzw. kulturowych gier wideo, których przyjęcie planowane jest przez rząd z początkiem 2019 roku.

Panel i warsztaty będą towarzyszyły konferencji nt. Finansowania sektorów kreatywnych i odbędą się 15 października (poniedziałek) w centrum konferencyjnym Ms Mermaid przy ul. Wioślarskiej 8,
w Warszawie.

Szczegółowy program konferencji znajduje się tutaj

Rejestracja na wydarzenie znajduje się tutaj

 

Sektor gier wideo staje się w ostatnich latach jednym z kluczowych i najszybciej rozwijających się sektorów kultury i kreatywnych na świecie. Budżety produkcyjne
i promocyjne największych i odnoszących globalne sukcesy gier wideo już teraz porównywalne są z budżetami najdroższych produkcji filmowych. Wartość światowego rynku gier wideo w roku 2017 szacowano na blisko 110 miliardów USD. Wedle prognoz w roku 2030 zbliży się ona do 130 miliardów USD. Z kolei wartość polskiego rynku gier wideo
w roku 2016 wyniosła 1,85 mld zł, zaś prognoza na rok 2019 to 2,23 mld. Szacuje się, że
w Polsce działa ok. 330 tworzących gry firm (w tym 18 notowanych na giełdzie), które
w sumie zatrudniają przeszło 4000 osób. Liczba pracowników tego sektora stale rośnie. Polska branża gier wideo rozwija się więc obecnie bardzo dynamicznie, generując znaczące wpływy do budżetu oraz tworząc liczne miejsca pracy. W roku 2017 rodzimy rynek gier wideo pod względem wartości zajmował 23 miejsce na świecie i 7 miejsce w Europie, generując 0,10 polskiego PKB, podczas gdy w przodujących pod tym względem krajach, takich jak np. Japonia, Korea Południowa czy Chiny, wartość ta była nawet 2-3 razy większa. Widać zatem, że dalszy rozwój sektora gier wideo może w istotny sposób przyczyniać się do rozwoju gospodarczego Polski.

 

Sektor gier wideo to nie tylko istotny element rozwojowy polskiej gospodarki i rynku pracy. Gry wideo stały się także pełnoprawnym, docierającym do milionów odbiorców na całym świecie medium. Są więc również nośnikiem treści kulturowych. Szacuje się, że liczba użytkowników gier wideo w przeciągu kilku kolejnych lat zbliży się do 3 mld, zaś dostęp do gier wideo, z uwagi na intensywny rozwój dystrybucji cyfrowej, jest dziś łatwiejszy niż kiedykolwiek. W ujęciu ilościowym rolę dominującą w zakresie rozpowszechniania wzorców i treści kulturowych z wykorzystaniem gier wideo odgrywają obecnie producenci z USA
i Chin, zaś docieranie do odbiorców z przekazem kulturowym ważnym z perspektywy krajów Europy Środkowo-Wschodniej jest znacznie trudniejsze. Nie wynika to bynajmniej z braku talentów wśród twórców gier wideo z naszego regionu, lecz jest to raczej konsekwencja dysproporcji w poziomie środków, jakie twórcy mogą przeznaczyć na produkcję i promocję swoich dzieł. Uwarunkowania te związane są m.in. z kształtem otoczenia fiskalnego
w poszczególnych krajach.

 

Ostatnie lata to dla rodzimej branży gier wideo okres intensywnego wzrostu. Polscy producenci coraz częściej postrzegani są na rynku globalnym jako twórcy produkcji ambitnych i charakteryzujących się wysoką jakością. Powstające w Polsce gry wideo bywają doceniane i nagradzane na całym świecie, dzięki czemu mogą stanowić doskonałe narzędzie prezentowania w atrakcyjnej formie światowej opinii publicznej wątków kulturowych
i wartości istotnych z polskiej perspektywy, jak również przyczyniają się do promowania wizerunku Polski jako kraju innowacyjnego i nowoczesnego, który stwarza przyjazne warunki dla rozwijania kreatywnych, dynamicznych przedsiębiorstw. W ostatnich latach zauważalne jest jednak występowanie zjawisk negatywnych, będących konsekwencją przewag konkurencyjnych występujących na rynkach zagranicznych – chodzi tu przede wszystkim o możliwy odpływ kapitału na rynki charakteryzujące się bardziej sprzyjającym ekosystemem prawno-biznesowym oraz motywowaną głównie poziomem wynagrodzeń emigrację wykwalifikowanych specjalistów branżowych.

 

W celu zmaksymalizowania korzyści płynących z wyżej opisanych potencjałów, zasobów
i szans rozwojowych polskiego sektora gier wideo, jak również z myślą o przeciwdziałaniu negatywnym konsekwencjom gospodarczym przewag konkurencyjnych występujących na rynkach zagranicznych, a także mając na względzie zagraniczną promocję polskich treści kulturowych poprzez gry wideo oraz pozytywnego wizerunku Polski, planuje się wprowadzenie ulgi podatkowej na produkcję gier kulturowych.

 

Opracowanie projektu ustawy stanowi odpowiedź na postulaty branży producentów gier wideo, potwierdzone cyklicznie zlecanymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego badaniami tego sektora i zawartymi w raporcie Kondycja Polskiej Branży Gier wideo. Raport ten jako najbardziej oczekiwaną formę wsparcia dla sektora wskazuje na wprowadzenie zwolnień podatkowych dla twórców gier (63,7% przedsiębiorców, którzy wzięli udział w badaniu). Wprowadzenie mechanizmu wsparcia stanowi realizację zobowiązań wynikających ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i jest elementem projektu strategicznego strategii określanego jako Pakiet na rzecz przemysłów kreatywnych.

 

Galeria zdjęć Mastering The Game 2016

Galeria zdjęć Mastering The Game 2015