Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Sektory kreatywne


Kongres Impact '17

 

Twórcy najnowocześniejszych technologii, naukowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele sektorów kreatywnych oraz administracji rządowej znaleźli się pośród niemal 5 tysięcy uczestników Kongresu impact’17, który odbył w Krakowie w dniach 31 maja - 1 czerwca 2017 r. MKiDN reprezentowali Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński oraz Wiceministrowie: prof. Magdalena Gawin i Paweł Lewandowski.

Podczas panelu otwierającego Kongres Wicepremier Gliński mówił o fundamentalnej roli kultury, kreatywności i dziedzictwa dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Przedstawiając konkretne przykłady potencjału branż kreatywnych, Minister zwrócił uwagę na konieczność podejmowania przez rząd odpowiednich działań na rzecz dalszej dynamizacji rozwoju sektora kreatywnego oraz jego istotne znaczenie dla generowania PKB i rozwoju rynku pracy w najbliższej przyszłości. Minister zaprezentował również pierwsze efekty pilotażowej edycji swojego programu dotacyjnego pn. Rozwój Sektorów Kreatywnych, w ramach której MKiDN wsparło 88 projektów na łączną kwotę ponad 5 mln. zł. Wicepremier przypomniał także o przygotowanej przez MKiDN ustawie o tzw. zachętach na produkcje audiowizualne, w wyniku której powstanie Narodowy Fundusz Audiowizualny, a także poinformował o planowanym powołaniu Instytutu Architektury i Urbanistyki.

MKiDN podczas kongresu impact’17 odpowiadało za przygotowanie tzw. ścieżki tematycznej poświęconej sektorom kreatywnym, w tym ekosystemowi wsparcia branż kreatywnych, ich finansowaniu, edukacji, roli designu w procesie powstawania innowacji, a także problemom branży gier wideo. Ponadto MKiDN zaangażowało się również w ścieżkę tematyczną poświęconą inteligentnemu rozwojowi miast i poprawie komfortu życia mieszkańców.

 

Wiceminister Gawin o krajobrazie miast

W ramach ścieżki tematycznej dotyczącej miast przyszłości Wiceminister Magdalena Gawin w swoim wystąpieniu oraz podczas dedykowanego panelu dyskusyjnego podkreślała konieczność wprowadzania dobrych praktyk w projektowaniu miast i dbaniu o przestrzeń publiczną. Nawiązywała m.in. do stworzonego z jej inicjatywy filmu pt. „Krajobraz mojego miasta”, który porusza problemy chaosu reklamowego szpecącego krajobraz polskich miast, małej architektury i zieleni miejskiej, prezentując jednocześnie rozwiązania i opinie ekspertów dotyczące planowania przestrzeni publicznej.

Wiceminister wskazała także na tzw. ustawę krajobrazową, będącą podstawowym narzędziem legislacyjnym, umożliwiającym miastom wprowadzenie zasad dbałości o przestrzeń publiczną. Prof. Magdalena Gawin zaprezentowała portal stworzony przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, na którym krok po kroku przedstawiono, jak samorządy mogą korzystać z ustawy krajobrazowej. Ponadto Wiceminister, zachęcając miasta do wzmożonego zaangażowania na rzecz dbania o dobrze zaprojektowane miasta i przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom, poinformowała, że MKiDN wkrótce ogłosi konkurs pn. „Miasto z klasą”, który będzie wyróżniał miasta wdrażające przemyślaną politykę dotyczącą zagospodarowania przestrzennego, architektury miejskiej i dobrze zaprojektowanej przestrzeni publicznej.

W ramach inicjatyw Wiceminister Gawin na rzecz porządkowania przestrzeni polskich miast podczas Kongresu zorganizowano również warsztaty pn. „Dobrze zareklamowane”. Tam samorządowcy i przedsiębiorcy mogli dowiedzieć się, jakie korzyści przynosi stosowanie wysokiej jakości designu w przestrzeni publicznej. Ponadto dużym zainteresowaniem uczestników Kongresu cieszyła się przygotowana na zamówienie MKiDN i NCK we współpracy z Instytutem Designu w Kielcach, specjalna wystawa prezentującą uporządkowanie szyldów i reklam na przykładzie ścisłego centrum Kielc. Przy okazji wystawy wyświetlano także wybrane odcinki filmu „Krajobraz mojego miasta”.

 

Wsparcie dla polskich przemysłów kultury i kreatywnych

Jednym z głównych zagadnień w ramach ścieżki tematycznej poświęconej sektorom kreatywnym Kongresu Impact’17 był system wsparcia dla polskich przemysłów kultury i kreatywnych oraz ich kluczowe znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki. Wiceminister Paweł Lewandowski w swoim wystąpieniu podkreślał m.in. wagę budowania kompetencji biznesowych wśród przedstawicieli zawodów kreatywnych oraz konieczność dalszej rozbudowy systemu wsparcia dla przemysłów kultury i kreatywnych w formule tzw. evidence based policy. Wiceminister zwrócił się do przedstawicieli sektora finansów o wykorzystanie potencjału drzemiącego w branżach kreatywnych i większą otwartość na współpracę z sektorami kultury i kreatywnymi. Wiceminister, wspólnie z Piotrem Dardzińskim, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki Szkolnictwa Wyższego, uzgodnili, że będą współpracować w zakresie badań dotyczących sektorów kreatywnych.

Poza panelem dyskusyjnym, w ramach sesji plenarnej, Paweł Lewandowski wziął udział w dedykowanym tej tematyce spotkaniu w formule tzw. round table, podczas którego – wraz z przedstawicielami resortów finansów i rozwoju, w osobie wiceminister Jadwigi Emilewicz, oraz nauki - reprezentowanego przez Wiceministra Piotra Dardzińskiego – mieli okazję spotkać się z przedstawicielami branż kreatywnych, m.in. muzycznej, mody, sektora audiowizualnego oraz gier wideo i przedyskutować najistotniejsze kwestie dot. rozwoju sektorów kreatywnych i w konsekwencji polskiej gospodarki. Dyskusja dotyczyła m.in. konieczności wspierania horyzontalnego i wykorzystania kompetencji kreatywnych w innowacyjnej gospodarce, potrzeby pozyskania aktualnych danych o wielkości i znaczeniu gospodarczym sektora kreatywnego w Polsce, ograniczonej dostępności instrumentów finansowych wspierających rozwój małych firm z sektora kreatywnego. Wspomniano też o podjętych w ostatnim czasie przez polski rząd inicjatywach służących m.in. wsparciu sektora kreatywnego – projekt Polskiej Platformy Przemysłu 4.0 realizowany przez MRiF, program badawczy NCBiR „Gospostrateg” oraz działania MKiDN: „Pakiet dla przemysłów kreatywnych” w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, program dotacyjny Rozwój Sektorów Kreatywnych, badanie rynku gier wideo oraz badanie wartości eksportu polskiej muzyki.

Wiceminister Lewandowski otworzył również warsztaty dla sektora finansowego dot. Instrumentu Gwarancyjnego Programu Kreatywna Europa, w ramach którego Europejski Fundusz Inwestycyjny uruchomi gwarancje i re-gwarancje dla pośredników finansowych udzielających preferencyjnych kredytów dla mikro i małych przedsiębiorców z branż kreatywnych.