Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

logo-dni-kreatywności


Edycja 2018

71 projektów uzyskało dotację w ramach podstawowego trybu konkursu o dotacje z Programu Ministra „Rozwój Sektorów Kreatywnych 2018” na łączną kwotę 4.239.570,97 zł. Celem programu jest objęcie wsparciem najbardziej wartościowych projektów ukierunkowanych na rozwój polskich sektorów kultury i kreatywnych oraz wzmacnianie ich konkurencyjności na arenie UE i poza nią. Program przyczynia się do stworzenia w Polsce warunków umożliwiających zbudowanie sprawnie funkcjonującego ekosystemu sektorów kreatywnych.

W ramach programu wsparcie można było uzyskać na takie działania jak budowanie platform i sieci współpracy, eksport, badania oraz działania edukacyjne, ukierunkowane na podnoszenie kompetencji biznesowych twórców i przedsiębiorców branż kreatywnych. Pośród dofinansowanych projektów 18 - dotyczy sektora muzyki, 17 - gier wideo, w tym esportu, 14 - wzornictwa, 13 - sektora audiowizualnego, 5 - nowych mediów, a 4 - projektów interdyscyplinarnych oraz sektora książki.

Pośród dofinansowanych projektów, wyróżniają się działania związane z budowaniem platform i sieci współpracy, których zadaniem jest pełnienie roli centrów kompetencji, wsparcia, promocji oraz eksportu poszczególnych sektorów. Są to takie projekty jak m.in.:

- „Music Export Poland” – mający na celu pełnienie roli polskiego biura eksportu muzyki. Projekt odpowiada na potrzebny rynku muzycznego związane z podnoszeniem poziomu eksportu polskiej muzyki, profesjonalizacją całego sektora muzyki i podnoszeniem kompetencji związanych z eksportem. Projekt jest kontynuacją zadania zrealizowanego w pierwszej edycji Programu „Rozwój Sektorów Kreatywnych”, którego pomysł, jak mówią jego twórcy ZPAV oraz ZAIKS, zrodził się w efekcie organizowane przez MKiDN I edycji konferencji „Music Export Conference”. Podobne biura od wielu lat z powodzeniem funkcjonują w większości krajów Europy.

- „Budowanie sieci partnerskich, promocja oraz rozwój relacji i kompetencji na kluczowych rynkach dla branży gier wideo” realizowany przez Fundację Indie Games Polska.  Jest to także kontynuacja projektu realizowanego dzięki dotacji uzyskanej w I edycji Programu Ministra. W opinii ekspertów oceniających projekt, jest to modelowe działanie dla zadania „budowanie platform i sieci współpracy”, będącego centrum kompetencji i modelową siecią firm i twórców niezależnych z sektora gier wideo, jak również platformą do nawiązywania partnerstw międzynarodowych z podobnymi organizacjami za granicą oraz eksportem polskiego sektor gier wideo.

- „Budowa sieci współpracy i wymiany wiedzy między przedstawicielami polskiego niezależnego sektora muzycznego” realizowany przez spółkę Independent Digital. Projekt ma ambicje zbudować sieć niezależnych twórców sektora muzyki, na wzór ww. działalności dla twórców gier wideo oraz podobnych organizacji w sektorze muzyki działających na świecie. Systemowe wsparcie w budowaniu wiedzy, nawiązywaniu kontaktów, wymiany know-how dla niezależnych twórców sektora muzyki oraz ich sieciowanie jest kolejnym ważnym krokiem – obok biura eksportu muzyki - w budowaniu ekosystemu wsparcia dla sektorów kreatywnych, w tym sektora muzyki.

- „Modopolis” Fabryki Sztuki w Łodzi to projekt mający na celu zrzeszenie przedsiębiorców i projektantów z branży mody, zwłaszcza mikro i małych, dla których wsparcie kompetencyjne oraz tworzenie wspólnych inicjatyw ekspozycyjnych, zarówno na targach w Polsce jak i w szczególności za granicą jest niezbędne do dalszego rozwoju i skutecznego konkurowania na rynku mody.

- „Kompleksowy rozwój polskiej branży esportowej – edukacja, profesjonalizacja i włączenie w struktury międzynarodowe” to projekt Stowarzyszenia Sportów Elektronicznych, mający na celu zbudowanie ogólnopolskiej sieci branży esportowej, obejmujący zarówno działania związane z rozwojem firm z branży esportu i profesjonalizacją tego sektora kreatywnego w Polsce, jak również skierowane do szkół i rodziców, związane z budowaniem wiedzy o esporcie.

-  „Akcelerator 3.0 – interdyscyplinarna platforma wymiany wiedzy, sieci kontaktów i dobrych praktyk w sektorze kreatywnym” to działanie sieciujące adresowane do twórców i przedsiębiorców sektora audiowizualnego, w szczególności producentów, realizowany przez Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych. Dzięki dotacji, wnioskodawcy mogą zbudować platformę, świadczącą wsparcie kompetencyjne (biznesowe, prawne, merytoryczne) dla podmiotów z branży audiowizualnej z całej Polski. Jest to projekt skierowany na podnoszenie kompetencji całego sektora audiowizualnego, w szczególności mikro i małych przedsiębiorców.

Pośród dofinansowanych projektów sieciujących znalazły się też działania skierowane dla branży wzornictwa, w tym poza ww. branżą mody, także grafików („Design Hub. Sieć współpracy”; „Graduation Projects Platform”; „Polish Graphic Design Awards”), nowych mediów („SoryCode Warsaw”), muzyki („Tak Brzmi Miasto: Inkubator”; „SoundLab Sanatorium Dźwięku – międzynarodowa platforma i sieć współpracy dźwiękowej”) oraz sektora audiowizualnego, w tym m.in. scenarzystów oraz dokumentalistów („DOC LAB Poland Network 2018-2020 – polscy dokumentaliści w międzynarodowej sieci współpracy”).

Poza projektami sieciującymi, mającymi oddziaływanie na całe poszczególne branże kreatywne, dofinansowanie uzyskały bardzo ciekawe projekty związane z eksportem pojedynczych firm, czy marek na najważniejszych wydarzeniach targowych na świecie zarówno w sektorze gier wideo (PAX Seatle, Gamescom, etc.), designu (Maison et Objet) czy muzyki (MIDEM, WOMEX, Jazzahead). Dofinansowano także interesujące projekty badawcze (m.in. dla sektora książki czy mody) oraz edukacyjne, skierowane dla przedstawicieli branży nowych mediów, filmu, gier wideo, wzornictwa i muzyki. Ciekawym projektem w tym ostatnim obszarze jest inicjatywa „My name is New”, realizowana przez firmę Kayax, będąca narzędziem  budowania kompetencji cyfrowych twórców debiutujących na rynku muzycznym, w tym dystrybucji muzyki na różnych platformach streamingowych, a także instrumentem promocji debiutantów i przestrzenią dla nowych twórców do skutecznej promocji swojej twórczości pośród nowej publiczności oraz opiniotwórczych przedstawicieli rynku muzycznego.