Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

logo-dni-kreatywności


Edycja 2017

W roku 2017 odbyła się pierwsza edycja programu dotacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. Rozwój Sektorów Kreatywnych. Został on zaprojektowany w odpowiedzi na potrzeby polskich twórców-przedsiębiorców oraz z myślą o niwelowaniu barier utrudniających im łączenie działalności artystycznej z prowadzeniem działalności gospodarczej, co przekładać się będzie na powstawanie dzieł i produktów promujących polską kulturę za granicą. Budżet Programu wynosił 5,175 mln zł. W jego ramach przyznano 88 dotacji z przeznaczeniem na następujące typy projektów:

a) działania edukacyjne - wykształcenie odpowiednich zasobów wiedzy i kompetencji związanych ze skutecznym funkcjonowaniem twórców w otoczeniu biznesowym, profesjonalizacją kadr zarządzających branżami kreatywnymi (w szczególności w zakresie rozwoju ich eksportu) oraz podnoszenie świadomości sektora finansów nt. potencjału i specyfiki sektorów kreatywnych;

b) budowanie platform i sieci współpracy – stworzenie możliwie trwałych i systemowych warunków do wymiany wiedzy, kontaktów, doświadczeń i dobrych praktyk oraz wspólnego działania i prezentowania podmiotów działających w sektorze kreatywnym, budowanie kompetencji niezbędnych do pracy zespołowej oraz tworzenia centrów kompetencji i promocji polskich sektorów kreatywnych, które mogłyby pełnić funkcje centralnych ośrodków informacji o danej branży, wykorzystanie synergii działań regionalnych ośrodków kreatywności w Polsce, efektywniejsze wykorzystanie istniejących zasobów do promocji polskich branż kreatywnych za granicą oraz tworzenie sieci współpracy dla tych z polskich sektorów kreatywnych, które nie są reprezentowane przez żadną organizację zbiorową;

c) projekty badawcze – budowanie wiedzy o sektorach kreatywnych w Polsce oraz monitorowanie ich rozwoju poprzez realizowanie badań;

d) wsparcie rozwoju produktu – tworzenie prototypów dzieł i produktów branż kreatywnych, które w dalszej perspektywie posłużą pozyskaniu inwestora na potrzeby dalszego rozwoju i wdrożenia lub wytyczeniu trendów; działanie to służy m.in. rozwijaniu otwartości na podejmowanie ryzyka i szukanie innowacyjnych rozwiązań oraz stwarzaniu warunków do eksperymentalnych poszukiwań;

e) wspieranie eksportu – rozwijanie narzędzi promocji zagranicznej polskich branż kreatywnych w celu skutecznego zaistnienia na rynkach zewnętrznych.

 

Poniżej wskazano niektóre z najciekawszych projektów dofinansowanych w ramach programu:

- Music Export Poland – realizowane wspólnie przez ZAIKS i ZPAV,

- Program mentorski – Music Managers Forum Polska – przygotowany przez Chimes,

- Share Now – New media in Music – projekt edukacyjny realizowany przez SLOW PR.

- Akcelerator – centrum kompetencji, informacji i promocji dla młodych producentów – projekt realizowany przez Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych,

- Filmteractive Festiwal 2017 – organizowany przez fundację Media Klaster,

- StoryCode Warsaw – projekt edukacyjno-sieciujący prowadzony przez Marcin Marczyk Udyssey Creative Technologies,

- Poznań Design Festival 2017 – działania edukacyjne prowadzone przez Fundację Made in Art,

- HUSH Warsaw Academy – edukacyjny program wsparcia projektantów mody autorskiej realizowany przez spółkę HUSH Warsaw.

 

Pozytywne decyzje o objęciu wsparciem podjęto również w przypadku 23 projektów związanych bezpośrednio z rodzimą branżą gier wideo. Dofinansowano m.in. następujące działania:

- udział polskiego sektora gier wideo w największych światowych wydarzeniach gamingowych w celu promocji polskich gier na arenie międzynarodowej i nawiązywania współpracy z wydawcami oraz inwestorami, w tym m.in. PAX, Gamescom, Tokyo Game Show, Casual Connect, Game Developers Conference, E3, Taipei Game Show, White Nights;

- powstanie kilkunastu prototypów gier, które stanowić będą dla twórców narzędzie do pozyskiwania inwestorów i wydawców oraz, w dalszej kolejności, realizacji pełnych, ukierunkowanych na sukces komercyjny produkcji, w tym m.in. Gamedec: The Story (Anshar Studios), prototyp nowej gry (Bloober Team), Search Wars (GameKraft), Steampunk Band (Telehorse), Mechanik (Maciej Miąsik), Breaking Point (Crunching Koalas), Tawerna (cdp.pl), prototyp gry surwiwalowo-podróżniczej w świecie inspirowanym tradycją i kulturą ludową XIX-wiecznej Polski (Lichthund), prototyp gry przygodowej promującej polską pop-kulturę i myśl technologiczną XX wieku (Marcin Makaj), Dark Street (Bulbware), Hussarion (Carbon Studio);

- prowadzenie centrum kompetencji oraz zarządzania projektami edukacyjnymi i promocyjnymi dla sektora niezależnych twórców gier wideo przez Fundację Indie Games Polska – w ramach działania sieci i platformy współpracy;

- realizację największych polskich wydarzeń branżowych, mających na celu rozwój kompetencji twórców i działania edukacyjne: Game Industry Conference (organizowanej przy okazji targów Poznań Game Arena) oraz Pixel Heaven 2017;

- badanie czynników sukcesu gier i aplikacji mobilnych, którego wyniki udostępnione zostaną polskim producentom gier i aplikacji mobilnych;

szkolenie scenarzystów gier wideo – projekt pn. „Write the Game – Szkoła Letnia Scenariuszy Gier Komputerowych” ma na celu kształcenie i doskonalenie kadr na potrzeby polskiego rynku gier wideo; zrealizowany zostanie przez Stowarzyszenie Willa Decjusza z Krakowa we współpracy z czołowymi polskimi producentami.