Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Sektory kreatywne


Rejestracja

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

Pan/Pani:*:


*:


*:


*:


Który sektor Pan/Pani reprezentuje:*:


Sektor Muzyczny - jaką grupę Pan/Pani reprezentuje: :

*:


*:


:


:


W których wydarzeniach weźmie Pani/Pan udział w Dniach Kreatywności?*:

:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rejestracji udziału w wydarzeniach Dni Kreatywności / Creativity Days.

Wyrażam zgodę *:


Wydarzenie będzie rejestrowane. Rejestracja na konferencję jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach foto lub video z wydarzenia. Materiały te mogą zostać wykorzystane przez organizatorów i partnerów konferencji do promocji wydarzenia.

Wyrażam zgodę*:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie działań Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz partnerów Dni Kreatywnych na czas realizacji celu przetwarzania tj. promocji wydarzeń sektora kreatywnego, do dnia 31.10.2022r. w celu pozyskania adresów e-mail do utworzenia bazy newslettera. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Niniejsza zgoda może zostać wycofana w każdym czasie poprzez złożenie oświadczenia odpowiedniej treści, w formie umożliwiającej potwierdzenie tożsamości osoby składającej oświadczenie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania dokonanych na podstawie wcześniej udzielonej zgody.

Wyrażam zgodę:


1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 w Warszawie.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Mariusz Węglewski, adres e-mail mweglewski@mkidn.gov.pl

3. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu rejestracji udziału osób zainteresowanych w konferencjach w ramach Dni Kreatywności i odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, wyrażenie zgody jest dobrowolne ale jej brak uniemożliwi udział w konferencji.

4. Dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom lub ich kategoriom: partnerom Dni Kreatywności, tj. Fundacja Media Klaster, Biuro Programu Kreatywna Europa, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej oraz Warszawska Fundacja Filmowa.

5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Dane będą przechowywane do dnia 31.10.2022r. w celu promocji działań Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz partnerów Dni Kreatywnych na czas realizacji celu przetwarzania tj. promocji wydarzeń sektora kreatywnego.

7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia,

- żądania ich sprostowania, zgodnie z art. 16 rozporządzenia,

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 17 i 18 rozporządzenia,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 rozporządzenia,

- żądania przeniesienia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 rozporządzenia

8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej wykonanych czynności przetwarzania.

9. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Nie przewiduje się automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane są przetwarzane.

Verification code (SPAM protection)*:

wpisz wynik