Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Sektory kreatywne


Paneliści

 

Stan Just jest pasjonatem gier pracującym obecnie jako Kierownik ds. Badań i Rozwoju w firmie CD Projekt S.A. Pełni rolę Członka Zarządu w Stowarzyszeniu Polskie Gry oraz Europejskiej Federacji Twórców Gier. Podczas swojej kariery jako producent gier, miał okazję zarządzać zespołami pracującymi m.in. nad: "Two Worlds II", "Anomaly: Warzone Earth", czy"Wiedźmin 3: Dziki Gon". 

W dziedzinie produkcji publikował artykuły w serwisie Gamasutra, prezentował swoje metody na licznych konferencjach oraz od lat prowadzi autorski kurs z Planowania Produkcji. Jest absolwentem kierunku Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Canadian Executive MBA na UQAM/SGH.

 

ENG: 

Stan Just is a passionate gamer working as R&D Manager for CD PROJEKT S.A. He also holds a role of a Board Member in the Polish Games Association and European Game Developers Federation. During his career as a gamedev producer he worked in Reality Pump on “Two Worlds” franchise games, in 11 bit studios on a number of multiplatform titles including “Anomaly 2”, and finally in CD PROJEKT RED on “The Witcher 3: Wild Hunt” and its expansion packs.

In the field of game production he published featured articles on Gamasutra, presented his methods during multiple conferences and is also teaching Project Planning. He is a Psychologist by education and an Executive MBA graduate from UQAM/WSE.

 

 

Dr hab. Rafał Kasprzak, prof. SGH  
Pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zatrudniony w Instytucie Zarządzania. Autor wielu projektów badawczych oraz gospodarczych poświęconych zagadnieniu innowacyjności oraz efektywnemu stymulowaniu współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Posiada doświadczenie zawodowe w obszarach doradztwa biznesowego dla organizacji wdrażających innowacje oraz w zarządzaniu projektami innowacyjnymi. Naukowo pasjonuje się problematyką przemysłów kreatywnych (cultural and creative industries) ich związkiem z innowacyjnością oraz pomiarem oddziaływania kultury na gospodarkę regionu. Twórca narzędzi wspomagających funkcjonowanie sfery kultury dostępnych na portalu www.ekonomiawkulturze.pl , doradca i certyfikowany trener z zakresu pozyskiwania środków pochodzących z funduszy publicznych oraz autor licznych wniosków o dofinansowanie projektów. Absolwent studiów Master of Business Administration w Ecole Superieure de Commerce de Rennes (Francja).  

Autor książki o sektorach kreatywnych w Polsce, dostępna on-line: https://www.researchgate.net/publication/311115863_Przemysly_kreatywne_w_Polsce_-_perspektywy_i_uwarunkowania

 

 

 

ENG:
Rafał Kasprzak (PhD, Associate Professor, rafal.kasprzak@sgh.waw.pl ). Researcher and academic teacher at the Warsaw School of Economics in Warsaw, working at the Institute of Management. Author of many research and economics projects focusing on the issue of innovation and cooperation between science and business. He has professional experience in the areas of business consulting services to organizations implementing innovation and in management of innovation projects in the creative sector. 

Key areas of scientific interests: creative industries (cultural and creative industries), theirs relationship with innovation and creativity, theirs impact on the local economy and household behavior. He developed tools supporting the functioning of cultural activities available on the portal www.ekonomiawkulturze.pl, counselor and certified trainer in fundraising and the author of project proposals. Graduate Master of Business Administration at the Ecole Superieure de Commerce de Rennes (France).

Author of book about the creative sector in Poland, available on-line https://www.researchgate.net/publication/311115863_Przemysly_kreatywne_w_Polsce_-_perspektywy_i_uwarunkowania
 

 

Paulina Kisiel 

Od 2012 zaangażowana w tworzenie nowej jakości festiwalu Gdynia Design Days, a także działań bieżących związanych z przestrzenią publiczną w ramach PPNT Gdynia | Centrum Designu. Jej codzienna praca jako kierownika festiwalu Gdynia Design Days skupia się na dokładnej obserwacji trendów oraz dostosowaniu programu festiwalu do potrzeb jego odbiorców. Nagrodzona tytułem Stratega Roku 2017 przez magazyn Design Alive, nominowana w Pomorskie Sztormy plebiscyt „Gazety Wyborczej Trójmiasto” w kategorii człowiek roku. Ukończyła studia na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej. Roczny urlop dziekański poświęciła pracy w biurze architektonicznym                   w Londynie. Na co dzień związana z autorską pracownią architektoniczną studioturbo.pl.   

ENG:
Creative Director of Gdynia Design Days. Her daily work focuses on precise observation of trends in order to tailor the programme to the user needs and touch most disputable issues. She graduated from the Faculty of Architecture and Urban Planning at the Gdańsk University of Technology. She devoted her dean's leave to work in an architectural office in London. Awarded the title of Strategist of the Year 2017 by “Design Alive Magazine”, nominee for the person of the year in “Pomorskie Sztormy Award” by "Gazeta Wyborcza Trójmiasto". On a daily basis owner of the interior design studioturbo.pl.
 

 

 

Joanna Sanetra-Szeliga, doktor ekonomii, jest absolwentką studiów europejskich na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Kierowała Punktem Kontaktowym ds. Kultury (2003–2005) i Wydziałem Spraw Europejskich (2005) w Ministerstwie Kultury. Obecnie pracuje jako zastępca kierownika Instytutu Dziedzictwa Europejskiego w Międzynarodowym Centrum Kultury oraz koordynatorka polskiej sieci Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh. Jest konsultantem w Ośrodku Statystyki Kultury w Urzędzie Statystycznym w Krakowie. Wykładowca akademicki, autorka i redaktorka publikacji na temat polityki kulturalnej UE, Europejskich Stolic Kultury, roli kulturyw rozwoju lokalnym oraz dialogu międzykulturowego.

ENG:
Joanna Sanetra-Szeliga, PhD in economy, is a graduate of the Cracow University of Economics, majoring in European studies. She has been a coordinator of the Culture 2000 programme in Poland (2003-2005) and in the European Affairs Unit in the Department of Culture Strategy and European Affairs in the Ministry of Culture. Currently, she is a deputy chief of the Research Institute for European Heritage at the International Cultural Centre in Kraków and a coordinator of the Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue Between Cultures in Poland. She is a consultant in the Centre for Cultural Statistics of the Statistical Office in Kraków. She is a university lecturer, an author and an editor of publications on EU cultural policy, European Capitals of culture, links between culture and development, and intercultural dialogue.
 

 

 

Igor Savychenko
Producent filmowy z Ukrainy. Ukończył matematykę na Kijowskim Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenki. Absolwent New York Film Academy, którą ukończył w 2009 roku. W 2003 roku rozpoczął pracę w branży audiowizualnej i w ciągu czternastoletniej kariery wyprodukował 10 pełnometrażowych filmów fabularnych i ponad 40 filmów krótkometrażowych, dokumentalnych, animowanych, telewizyjnych oraz mini seriali. Od 2017 roku jest członkiem ACE Producers. Filmy, przy których pracował, były pokazywane na ponad 550 festiwalach filmowych na całym świecie, gdzie zdobyły ponad 80 nagród. Wyprodukowane przez niego filmy: „Zelena Kofta” (2013) Volodymyra Tykhyy, „Provodyr” (2014) Olesa Sanina i „Didochok” (2015) Volodymyra Tykhyy brały udział w sekcjach konkursowych Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. Jeden z najnowszych filmów, przy których pracował, „Kiedy padają drzewa” (2018) w reżyserii Marysi Nikitiuk, miał premierę w sekcji Panorama na tegorocznym Berlinale i jest prezentowany na 34. Warszawskim Festiwalu Filmowym w sekcji Odkrycia.

ENG:
Film producer from Ukraine. He graduated from the Taras Shevchenko National University of Kyiv with a master’s degree in mathematics. In 2009, he graduated from the New York Film Academy. Having launched his career in the film industry in 2003, in his 14 years of experience he has produced 10 feature films and over 40 short, documentary, animated and TV films and miniseries. Since 2017, he has been a member of ACE Producers. The films he has worked on have been screened at more than 550 festivals worldwide and have won more than 80 awards. The films he has produced: "The Green Jacket" (2013) by Volodymyr Tykhyy, "The Guide" (2014) by Oles Sanin and "Didochok" (2015) by Volodymyr Tykhyy, participated in the international competitions of the Warsaw International Film Festival. One of the latest films he produced, "When the Trees Fall" (2018) directed by Marysia Nikitiuk, premiered in the Panorama section at the Berlinale and is part of the Discoveries section of the 34th Warsaw International Film Festival.
 

 

Anna E. Dziedzic – specjalistka ds. PR z 10-letnim doświadczeniem w branży filmowej      w zakresie planowania i wdrażania strategii promocyjnych. Obecnie jest odpowiedzialna za promocję zachęt finansowych i przemysłu audiowizualnego w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. Poprzednio pracowała w Film Commission Poland, Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych, była rzeczniczką Krakowskiego Festiwalu Filmowego oraz kierowała działem PR i marketingu wytwórni filmowej Alvernia

ENG:

Anna E. Dziedzic – PR specialist with ten years of experience in the film industry in the field of planning and implementing promotion strategies. Currently, she is responsible for promoting financial incentives and the audiovisual industry for the Polish Film Institute. Formerly, she worked for Film Commission Poland and the Polish Producers Alliance (KIPA). She was also the spokesperson of the Krakow Film Festival and the head of the PR and marketing department at Alvernia Studios.

 

 

 

 

Radosław Śmigulski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W ostatnich latach pełnił obowiązki dyrektora Agencji Filmowej Telewizji Polskiej S.A., następnie dyrektora generalnego Syrena Films sp. z o.o. Przez kilka lat związany z Totalizatorem Sportowym sp. z o.o., gdzie pracował jako zastępca dyrektora ds. marketingu i sprzedaży oraz członek zarządu spółki. Od grudnia 2017 roku pełni obowiązki dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

ENG:

Radosław Śmigulski graduated from the Department of Law and Administration of the University of Warsaw. In recent years his posts included head of the film agency of Telewizja Polska and general director at Syrena Films. He spent several years at Totalizator Sportowy as deputy marketing and sales director and member of the board. From December, 2017 Radosław Śmigulski is the General Director of the Polish Film Institute.
 

 

Maciej Miąsik - Jeden z pionierów polskiej branży gier wideo. Projektant gier, programista, producent, dźwiękowiec. Współtwórca Electro Body, jednej z pierwszych polskich komercyjnych gier na komputery PC. Pracował przy pierwszej polskiej grze - Fire Fight - dla giganta elektronicznej rozrywki - Electronic Arts. Na przełomie wieków tworzył serię gier przygodowych z żywymi aktorami, które podbijały rynki wszystkich kontynentów. Był szefem produkcji pierwszej części serii Wiedźmin. Obecnie zajmuje się tworzeniem małych projektów indie w ramach studia Pixel Crow, współkierowaniem spółką Movie Games S.A. oraz aktywnie zajmuje się edukacją branżową. Jest dyrektorem programowym komercyjnych kursów edukacyjnych dla branży gier - Game Dev School - organizowanych od 2014 roku. Od 2012 roku wykłada na Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych oraz w Warszawskiej Szkole Filmowej, na kierunku Tworzenie Gier Wideo, który współtworzył. Członek rad programowych najważniejszych krajowych konferencji branżowych - GIC oraz Digital Dragons. Wieloletni niezależny ekspert Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli. 
 

 

 

ENG:

Maciej Miąsik - A veteran game developer, producer, designer, sound designer, programmer and co-founder of a couple of gamedev studios, active for the past 25 years. Probably best known is the millionfold sold Witcher series where as Head of Production he was responsible for its first part in 2007. A lot of other games he was participating in would be known to adventure game players: Reah: Face the Unknown, Schizm: Mysterious Journey, Mysterious Journey II: Chameleon and Sentinel: Descendants in Time, and recently – Beat Cop. One title co-developed by him shall not remain unreferenced: Electro Body (1992) being one of the first successful Polish PC games. Maciej is also actively engaged in different educational efforts, as a Curriculum Director at Game Dev School, and as a regular lecturer at Warsaw Film School and Polish-Japanese Academy of Information Technology. Currently working as Member of the Board at Movie Games S.A. and at Pixel Crow on his new game. Independent expert for the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency in Brussels.